Oznam o výberovom konaní na obsadenie funkčných miest odborného asistenta

Oznam o výberovom konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčných miest odborných asistentov:

1 funkčné miesto odborného asistenta v odbore Politické vedy so zameraním na manažment, marketing a ekonómiu

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať