VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA
NA OBSADENIE FUNKČNÝCH MIEST DOCENTOV
A PROFESORA

V súlade s § 77 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje FSV UCM v Trnave nasledujúce informácie na účely overenia výsledku výberového konania:

  • • 1 miesto – funkčné miesto docenta v odbore Politické vedy so zameraním na manažment verejnej správy
  • • 1 miesto – funkčné miesto docenta v odbore Politické vedy so zameraním na verejnú správu
  • • 1 miesto – funkčné miesto docenta v odbore Politické vedy so zameraním na verejnú správu a strategický manažment
  • • 1 miesto – funkčné miesto profesora v odbore Politické vedy so zameraním na teóriu politiky

Podrobné informácie o výberom konaní uvádzame v prílohe:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať