Zápis študentov do vyšších ročníkov štúdia

Zápis prostredníctvom systému AIS

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia prostredníctvom akademického informačného systému AIS.

Tento zápis sa týka študentov denného aj externého štúdia, okrem študentov zapísaných do 1. ročníka štúdia. Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa Študijného poriadku UCM v Trnave.

Ďalšie potrebné informácie a podrobný postup nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať