Zápisnica zo zasadnutia Ubytovacej komisie FSV UCM zo dňa 16.08.2023

Rozdelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2023/2024, viac uvádzame v prílohe:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať