Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Informácie

Publikácie sú študentom k dispozícii len prezenčne (t. j. k preštudovaniu v priestoroch študovne, miestnosť č. 226)


Požadované publikácie je možné rezervovať deň vopred ON-LINE formulárom, prípadne aj v deň prevzatia


Využívanie knižnice a študovne je možné len po predložení preukazu študenta / ISIC

 

Medziknižničné výpožičky realizuje Univerzitná knižnica UCM v Trnave, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava.
 

 

Meno:  Katarína Procházková
Funkcia:  Odborná pracovníčka pre knižničné systémy     
E-mail:  katarina.prochazkova@ucm.sk
Kancelária:  226
Telefón:  +421 33 55 65 541

 

Otváracie hodiny knižnice / študovne

Pondelok:  9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15:30 hod.
Utorok:  9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15:30 hod.
Streda:  9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15:30 hod.
Štvrtok:  9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15:30 hod.
Piatok:  9.00 - 12.00 hod.