Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rada kvality

Dekanom FSV UCM bola vymenovaná Rada pre kvalitu FSV UCM, ktorá je permanentným poradným orgánom dekana.  Rada pre kvalitu najmä pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality, čo vyplýva z poslania Národného programu kvality ako programu podpory rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

 

Predseda Rady kvality FSV UCM:

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.

 

Podpredseda:

PhDr. Edita Poórová, Ph.D.

 

Členovia:

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Ing. Klaudia Čirčová

 

Politické vedy

Interní:

PhDr. Martin Švikruha, PhD.

PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

 

Prax + absolvent:

Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. 

 

Študenti:

Mgr. Tomáš Janči

 

 

Sociálna práca

Interní:

doc. ThDr. Sedláček Juraj, PhD. DiS.

 

Prax:

PhDr. Katarína Levická, PhD. 

 

Študenti:

Mgr. Michaela Vaceková

 

 

 

 

Dokumenty:
  Uznesenie