Krajské kolo Ekonomickej olympiády pre stredné ...

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá

Rešpektovanie rozmanitosti prostredníctvom spolo...

Tretí utorok v marci je už tradične venovaný Svetovému dňu sociálnej práce.