Dekanské voľno 2.11.2022

Na základe rozhodnutia p. dekana FSV UCM  doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.