Beseda pre študentov „Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení“ 

V pondelok dňa 24. apríla 2023 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila beseda pre študentov na tému „Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení.“ Lektorom bol Mgr. Tomáš Földes zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Rodová rovnosť predstavuje spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi – s mužmi aj so ženami. Všetci ľudia majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti a neobmedzene rodovými rolami si vyberať zo všetkých dostupných možností. Je nevyhnutné vyrovnávať rodové rozdiely medzi mužmi a ženami, preto sa budeme aj naďalej snažiť riadiť princípmi rodovej rovnosti a efektívnym spôsobom vzdelávať v tejto oblasti aj našich študentov.

 

 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať