Ako už býva zvykom, na Fakulte sociálnych vied Univerzity Sv.Cyrila a Metoda v Trnave podporujeme viaceré formy spolupráce, ktoré  môžu byť prínosné pre našich študentov ako i budúci rozvoj fakulty.

Dňa 10.11.2022 bolo na pôde fakulty podpísané memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pod Ministerstvom vnútra SR a FSV UCM v zastúpení vedúceho Centra pre podporu participácie Martina Daška a dekana FSV UCM Petra Horvátha. Túto perspektívnu spoluprácu sme odštartovali participatívnou súťažou, v ktorej si mohli študenti bakalárskych ročníkov verejnej správy vyskúšať participatívnu tvorbu projektov pre zlepšenie fungovania samosprávy. Ďakujeme týmto realizačnému tímu zloženému zo študentov magisterského štúdia v odbore „verejná správa“ ako i moderátorom zo spolupracujúceho úradu – Miroslave Dujčovej a Jakubovi Adámkovi.

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie ročníky tejto inovatívnej súťaže a iné formy spolupráce, ktoré podporujú rozvoj participácií.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať