CPP na online konferencii ,,Koordinátori participácie I.“

7. marca 2023 sa Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave zúčastnilo on-line konferencie o tom, ako pripravovať koordinátorov participácie, aké je ich postavenie v štruktúre úradov verejnej správy, aké sú špecifiká zavádzania participatívnych modelov v samosprávach na Slovensku.

Odbornými garantmi konferencie boli predstavitelia z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR, Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy, Mesto Trenčín a Banskobystrický samosprávny kraj. Centrum tak rozširuje spoluprácu a na základe výmeny skúseností chystá viaceré prednášky a aktivity s odborníkmi z praxe do budúcnosti.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať