Diskusia na tému „Európska mládežnícka participácia“

Európska mládežnícka participácia

Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave v kooperácii s Európskym centrom pre občiansku excelentnosť zorganizovali 26. apríla 2023 odbornú prednášku zameranú na tému mládežníckej participácie na národnej a nadnárodnej úrovni.

Pozvanou diskutujúcou bola Zuzana Hozlárová, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl, v minulosti občianska delegátka za Slovenskú republiku na Konferencii o budúcnosti Európy a taktiež mládežnícka delegátka v rámci VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou.

Diskusia bola zameraná na možnosti a formy mládežníckej participácie, ktoré môžu mladí ľudia na Slovensku využívať a ovplyvňovať tak národné aj nadnárodné dianie, demonštrované na príklade vlastných skúseností pozvanej hosťky Zuzany Hozlárovej. Diskusia bola sprístupnená pre všetkých študentov, kolegov, odbornú aj laickú verejnosť. Akciu odborne viedla doc. Tatiana Tökölyová a moderátorkou bola Mgr. Monika Kmeťová.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať