Diskusia spojená s prednáškou - Odkaz pre starostu

Dňa 22. marca 2023 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konala diskusia spojená s prednáškou na tému: ,,Ako participovať na samosprávnej úrovni?“. Pozvanými odborníkmi boli Andrej Jančovič z Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mesta Trnava a Barbora Peregrim z SGI (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť).

Diskusiu moderoval vedúci Centra pre podporu participácie FSV UCM v Trnave Martin Daško. Diskusia bola spojená s praktickými skúsenosťami samospráv s riešením podnetov od občanov mesta, predstavený bol aj nástroj na podporu participácie v podobe ,,Odkazu pre starostu“ a študenti boli zapojení do súťaže o vecné ceny od SGI. Diskusia bola venovaná študentom, kolegom aj odbornej či laickej verejnosti.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať