Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda bola založená 1. decembra 2011. Za jedenásť rokov svojej aktivity sa fakulta môže pýšiť mnohými úspechmi a šikovnými absolventami. Je to moderná, progresívna fakulta, ktorá mení nie len spôsob vnímania efektívneho štúdia, ale neustále rozširuje ponuku svojich odborných predmetov, stáží a spoluprác.

Na fakulte môžu záujemci zo Slovenska, ale i zo zahraničia, študovať bakalársky, magisterský i doktorandský stupeň štúdia v dennej i externej forme, a zároveň absolvovať i rigorózne konanie.

Skúsenosti a kvalitní vyučujúci z akademických i odborných kruhov posúvajú latku štúdia stále vyššie a ich snaha o zapájanie študentov do vyučovacieho procesu prepojeného s praktickými skúsenosťami dáva mladým ľuďom naozaj nadštandardné možnosti. Svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou sa zameriava na prípravu špičkových odborníkov.

 

Katedra politických vied je vyhľadávaná a moderná katedra uznávanej univerzity a ako jediná katedra na Slovensku, ktorá má v rámci odboru Verejná politika a Verejná správa právo udeľovať tituly docent a profesor, chce pokračovať v trende a stať sa neohrozeným lídrom medzi katedrami so zameraním na verejnú správu a politické vedy na Slovensku.

 

Katedra sociálnej práce je profilovou katedrou študijného odboru Sociálna práca v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Ponúka možnosť študovať v študijných programoch: Sociálne služby a poradenstvo, Sociálna politika.

 

Fakulta poskytuje svojim študentom solídne teoretické zázemie a zároveň možnosti overenia si svojich znalostí v praxi a to nie len doma, ale i v zahraničí. Obľúbený program ERASMUS+ je pre študentov stále viac atraktívny a dáva príležitosť zahraničných stáží a nového študijného rámca v cudzom jazyku.
Fakulta sociálnych vied pracuje na dennej báze na zlepšovaní svojich študijných programov a i keď sa môže na prvý pohľad zdať teoreticky orientovaná, dáva záujemcom priestor oboznámiť sa s praxou svojho vysnívaného povolania.

 

Fakulte želáme množstvo spokojných študentov a ďalších úspechov v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania a produktívnej práce s mládežou, deťmi a seniormi.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať