Prihláška na Mgr. bez poplatku

Vážená študentka, vážený študent, pri príležitosti 11. výročia založenia Fakulty sociálnych vied

Imatrikulácie FSV UCM 25.11. v Aule

HARMONOGRAM IMATRIKULÁCIÍ študentov 1. ročníkov bakalárskeho denného štúdia v akademickom roku 2022/2023  Miesto konania:

Zverejnenie zápisníc zo zasadnutí Akademického...

Zverejňujeme zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FSV UCM. Zápisnice: Zapisnica – 06-10-2022

Doplňujúce voľby do Akademického senátu UCM v...

Zápisnica z doplňujúcich volieb do Akademického senátu UCM v Trnave (za študentskú časť)

Voľby do Akademického senátu FSV v Trnave za š...

Podľa zápisnice z volieb do Akademického senátu FSV v Trnave za študentskú

disciplinarnakomisia

Nová disciplinárna komisia

Na zasadnutí Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave dňa 27.9.2022