HARMONOGRAM IMATRIKULÁCIÍ

študentov 1. ročníkov bakalárskeho denného štúdia v akademickom roku 2022/2023

 Miesto konania: AULA Jozefa Matúša, Bučianska ulica, Trnava

Termín: 25. 11. 2022

FSV UCM – 1 skupina – od 09,30 hod. do 11,30 hod. – FSV cca 124 študentov (študijné programy: ESPO, VES, SOSL).

Nácvik od 9,30 hod. do 10,30 hod. (nácvik akademickí funkcionári o 10,15 hod.).y

Začiatok imatrikulačného aktu  10,30 hod.

ÚČASŤ ŠTUDENTOV NA IMATRIKULÁCIÁCH JE POVINNÁ!

DRESS CODE: formálne spoločenské oblečenie

V rámci hygienických opatrení Vás žiadame priniesť si vlastné písacie potreby.

Bezprostredne po imatrikulácii bude spoločné fotografovanie študentov s akademickými funkcionármi, preto vás prosíme, zhromaždite sa potom vo vestibule fakulty.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať