Imatrikulácie FSV UCM 25.11. v Aule

HARMONOGRAM IMATRIKULÁCIÍ študentov 1. ročníkov bakalárskeho denného štúdia v akademickom roku 2022/2023  Miesto konania:

Participuj a vyhraj s Centrom pre podporu particip...

Centrum pre podporu participácie Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda