Podľa zápisnice z volieb do Akademického senátu FSV v Trnave za študentskú časť na funkčné obdobie r. 2022 – 2024 dňa októbra 2022 v zasadacej miestnosti FSV UCM (4.posch., Bučianska ul. 4/A, Trnava), ktoré sa konali v čase od 09,00 – 14,00 hod. hovorí o celkovom počte obsadzovaných miest do študentskej časti AS FSV bolo štyri (4).

Volebná komisia pre voľby do študentskej časti AS FSV konštatuje, že potrebné podmienky splnili a kandidujú:

 1. Kmeťová Monika,
 2. Michal Stanislav,
 3. Olejárová Stela,
 4. Šamalík Peter,
 5. Turčan Kamil,
 6. Urc Erik,

 

Pred začatím volieb predseda volebnej komisie v prítomnosti ostatných členov volebnej komisie skontroloval volebnú schránku, ktorá bola prázdna a zapečatil ju. Objasnil spôsob úpravy hlasovacieho lístka a vyhlásil voľby za začaté.

Celkový počet oprávnených voličov do  študentskej časti AS FSV: 648

Celkový počet zúčastnených voličov do študentskej  časti AS FSV: 80

Celkový počet nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré boli volebnou komisiou znehodnotené: 568

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 80

Celkový počet neplatných hlasov: 0

Celkový počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:  

 1. Kmeťová Monika 9
 2. Michal Stanislav 22
 3. Olejárová Stela 18
 4. Šamalík Peter 52
 5. Turčan Kamil, Mgr. 24
 6. Urc Erik 67

Poradie kandidátov do študentskej časti AS FSV na funkčné obdobie r. 2022 – 2024:

 1. Urc Erik, PhDr.
 2. Šamalík Peter,
 3. Kmeťová Monika,
 4. Turčan Kamil,
 5. Michal Stanislav, JUDr.
 6. Olejárová Stela, Mgr.

Členovia volebnej komisie svojím podpisom potvrdili, že voľby do študentskej časti AS FSV prebehli v súlade so Štatútom FSV UCM a Zásadami volieb do Akademického senátu FSV UCM v Trnave a vyhlasujú platnosť volieb.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať