disciplinarnakomisia

Na zasadnutí Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave dňa 27.9.2022 boli zvolení noví členovia Disciplinárnej komisie. Tú bude viesť doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Celé zloženie komisie nájdete na tomto linku v časti webu Fakulta -> Disciplinárna komisia

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať