disciplinarnakomisia

Nová disciplinárna komisia

Na zasadnutí Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave dňa 27.9.2022

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať