Zápisnica z doplňujúcich volieb do Akademického senátu UCM v Trnave (za študentskú časť) na funkčné obdobie od 01.01.2021 – do 31.12.2024 konané dňa októbra 2022 v zasadacej miestnosti FSV UCM (4.posch., Bučianska ul. 4/A, Trnava) v čase od 09,00 – 14,00 hod.

Celkový počet obsadzovaných miest do študentskej časti AS UCM: 1

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS UCM konštatuje, že potrebné podmienky splnili a kandidujú:

  1. Kmeťová Monika,
  2. Olejárová Stela,

Pred začatím volieb predseda volebnej komisie v prítomnosti ostatných členov volebnej komisie skontroloval volebnú schránku, ktorá bola prázdna a zapečatil ju. Objasnil spôsob úpravy hlasovacieho lístka a vyhlásil voľby za začaté.

Celkový počet oprávnených voličov do  študentskej časti AS UCM: 648

Celkový počet zúčastnených voličov do študentskej  časti AS UCM: 81

Celkový počet nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré boli volebnou komisiou znehodnotené: 567

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 78

Celkový počet neplatných hlasov: 3

Celkový počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

  1. Kmeťová Monika, 51
  2. Olejárová Stela, 27

Poradie kandidátov do študentskej časti AS UCM na funkčné obdobie od 01.01.2021 – do 31.12.2024: DIE

  1. Kmeťová Monika,
  2. Olejárová Stela,

Členovia volebnej komisie svojím podpisom potvrdzujú, že doplňujúce voľby do študentskej časti AS UCM prebehli v súlade so Štatútom FSV UCM a Zásadami volieb do Akademického senátu FSV UCM v Trnave a vyhlasujú platnosť volieb.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať