Informácie k finálovému kolu Olympiády o Európskej únii

Celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave

S potešením oznamujeme, že finálového kola olympiády sa zúčastní nasledovných 8 súťažných tímov:

• Goliankari 1 – Gymnázium, Golianova,  Nitra
• Economista – Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
• Bad boys – Stredná zdravotnícka škola, Košice
• SGPO – Súkromná spojená škola European English School,  Prešov
• Nachos – Spojená škola, Stará Ľubovňa
• Lucky Charms – Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
• Šípkari – Gymnázium Partizánske, Partizánske
• Tri Európanky – Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota

Dňa 10.11.2023 sa uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola.

Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií buď v Bruseli alebo Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať