V dňoch 20. – 23. júna 2023 sa vedúca Katedry sociálnej práce FSV UCM v Trnave, doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof., spolu s prof. PhDr. Mgr. Janou Levickou a internou doktorandkou, Mgr. Michaelou Vacekovou, zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom European Conference of Social Work Education 2023 (ECSWE2023) v Porte (Portugalsko). Témou tohtoročnej konferencie bolo: Diversity and Social Work Education: Building Bridges for Sustainable Futures. Konferencia bola organizovaná Európskou asociáciou škôl sociálnej práce (European Association of Schools of Social Work) a Vyšším inštitútom sociálnych služieb v Porte (ISSSP – Instituto Superior de Serviço Social do Porto).

Tieto organizácie sa rozhodli v časoch, keď sú sloboda a demokracia ohrozené environmentálnou krízou, vojnou a neistotou, venovať priestor práve témam, ako sú rešpektovanie rozmanitosti, rovnosti a dosahovanie sociálne zodpovedných spoločností. Na konferencii členky katedry prezentovali doterajšie výskumné zistenia z realizovaného výskumu v rámci projektu APVV-20-0094 Environmentálna spravodlivosť v kontexte sociálnej práce, ktorý je v súčasnosti na katedre riešený. Hlavnou riešiteľkou projektu je prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. Na konferencii boli odprezentované výskumné zistenia prostredníctvom príspevku s názvom Reflection on the Importance of Environmental Justice in the Undergraduate Education of Social Workers in Slovakia a tiež prostredníctvom dvoch postrov v rámci postrovej sekcie, a to:

  • Roles and Obligations of Local Government in Dealing with the Polluted Environment in Slovakia
  • Environment as a Human Right
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať