Konferencia Cestou k stálosti

Na pôde Fakulty sociálnych UCM v aule Jozefa Matúša, sa 12. marca 2024 uskutočnil II. ročník konferencie Cestou k stálosti. Záštitu prevzal Ústav sociálnej práce a sociálnej politiky Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavský samosprávny kraj. Organizátorom bolo občianske združenie Navzájom Lepší. Ide o konferenciu, na ktorej sa stretávajú pomáhajúci profesionáli v sociálnych službách a odovzdávajú si odborné skúsenosti z praxe. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je TTSK, ale aj hostia z Česka. V úvode vystúpil predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič, ktorý vyjadril podporu a vďaku za ľudské i odborné nasadenie všetkým pomáhajúcim v sociálnych službách.

Následne privítal prítomných aj riaditeľ Ústavu sociálnej práce a sociálnej politiky PhDr. Michal Imrovič, PhD., univ. doc., ktorý vyzdvihol potrebu aktívnej participácie akademikov a zástupcov praxe v oblasti podpory duševnej rovnováhy človeka, keďže syndróm vyhorenia je prítomný takmer v každej profesii a stal sa fenoménom, ktorý zanecháva negatívne stopy na viacerých úrovniach a miestach, vrátane osobnosti. Zároveň vyjadril presvedčenie, že účastníci konferencie po tomto dni budú vedieť jednoznačne povedať: Ako ďalej. Na prednáškach v spektre podpory duševného zdravia a prevencie syndrómu vyhorenia participoval aj ÚSPSP FSV UCM v zastúpení doc. PhDr. Petra Slováka, PhD., ktorý aktívne vystúpil s príspevkom týkajúceho sa syndrómu vyhorenia.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať