Konferencia v Bratislave ,,PartiParty“

Účasť CPP na odbornej konferencii organizovanej MV SR

V dňoch 10. – 11. augusta 2023 sa konala konferencia pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR, s ktorým má CPP podpísané memorandum o spolupráci. Konferencia s názvom ,,PartiParty“ v rámci národného projektu Participácia II., na ktorej spolupracuje v sekcii vysokých škôl aj Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v bratislavskom Vodárenskom múzeu na dvojdňovej akcii predstavila rôzne témy k podpore participácie na Slovensku.

Témami boli indexy participácie, diskusie o tom, ako budovať kvalitný dialóg medzi rôznymi aktérmi vo verejných politikách, ako participáciu vníma verejnosť, aké sú možnosti a limity vnútroinštitucionálnej spolupráce, o čom je riadená participácia cez koordinátorov a pod.

V rámci CPP sa konferencie zúčastnili Dr. Martin Daško a Dr. Jakub Bardovič, ktorí v rámci spolupráce s MV SR chystajú už v letnom semestri ak. roka 2023/2024 a v ďalších ročníkoch nové participatívne hry pre študentov FSV UCM.

Spolupráca bola nadviazaná s odborníkom z Ministerstva vnútra SR na legislatívny proces Bystríkom Antalíkom, ktorý je autorom modelovej hry ,,Legislatívny trenažér“. Hra bude predstavená aj študentom FSV UCM a v rámci spolupráce budú dohodnuté ďalšie možnosti pre rozvoj participácie v akademickom prostredí.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať