Na pôde FSV UCM vzniklo Centrum pre podporu participácie

Vznik Centra pre podporu participácie FSV UCM

Dňa 1. októbra 2022 dekan Fakulty sociálnych vied UCM doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. podpísal štatút o vzniku Centra pre podporu participácie Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave (CPP).

Vedúcim Centra pre podporu participácie sa stal PhDr. Martin Daško, PhD., ktorý podpísal štatút CPP. Centrum pre podporu participácie FSV UCM chce prehlbovať spoluprácu v oblasti výskumu, organizovať rôzne konferencie, workshopy, prednášky, projekty, vyučovanie a ďalšie aktivity v téme participácie s orgánmi verejnej správy, s univerzitným sektorom a odbornou verejnosťou.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať