Návšteva občianskeho združenia IPčko prodekankou pre rodovú rovnosť

Duševné zdravie je jedným zo základných pilierov pre plnohodnotný a úspešný študentský život. Naša prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky PhDr. Zuzana Draková, PhD. v zimnom semestri ak. roka 2023/2024 nadviazala spoluprácu s občianskym združením IPčko, ktoré mladým ľuďom poskytuje efektívnu psychologickú pomoc.

Dňa 26. októbra 2023 sa prodekanka PhDr. Zuzana Draková, PhD. zúčastnila Dňa otvorených dverí IPčka, aby získala čo najviac informácií o dostupnosti potrebnej pomoci pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa ocitnú v krízovej a na prvý pohľad neriešiteľnej životnej situácii, pretože na duševnom zdraví nám záleží.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať