Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

Obhajoby dizertačných prác doktorandov Fakulty sociálnych vied

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme vás informovali o konaní obhajob dizertačných prác na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

Dňa 21.8.2023 sa v miestnosti BU 4 uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry politických vied Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v študijnom odbore politické vedy.

Dňa 22.8.2023 sa v zasadacej miestnosti č. 203 uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry sociálnej práce Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v študijnom odbore sociálna práca. Viac informácií k obhajobám uvádzame v prílohe:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať