Politika rodovej rovnosti

Členovia pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť FSV UCM:

PhDr. Zuzana Draková, PhD.

JUDr. Stanislav Michal

PhDr. Monika Práznovská, PhD.

 

Politika rodovej rovnosti – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ucm.sk)