Stretnutie s predsedom a podpredsedom
Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. Peter Horváth a prodekanka pre sociálne otázky dr. Zuzana Draková prijali predsedu a podpredsedu Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave Ing. Igora FabiánaDr. Jozefa Jediného.

Témou stretnutia bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce a príprava memoranda o porozumení medzi oboma organizáciami. Doteraz najaktívnejšia spolupráca prebieha v rámci dlhoročného projektu Univerzity tretieho veku UCM.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať