Stretnutie s veľvyslancom Českej republiky JUDr. Rudolfom Jindrákom

Stretnutie s veľvyslancom Českej republiky

Dňa 14.2.2024 sa prodekan pre zahraničné vzťahy PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. zúčastnil oficiálneho stretnutia s pánom veľvyslancom Českej republiky JUDr. Rudolfom Jindrákom na pôde veľvyslanectva v Bratislave.

Témou stretnutia bola kooperácia s veľvyslanectvom v rámci procesu rozširovania partnerstiev s univerzitami v Českej republike.  Zároveň pán veľvyslanec prijal pozvanie na oficiálnu návštevu FSV UCM s plánovaným termínom v druhej polovici marca aktuálneho akademického roka,  v rámci ktorej sa uskutoční prednáška so študentmi fakulty.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať