Olympiáda o EÚ 2022

Po minuloročných úspešných ročníkoch sa Fakulta sociálnych vied rozhodla v tejto tradícii