Vaše 2% pre rozvoj FSV UCM

Fakulta sociálnych vied oslávila v tomto roku 11 rokov svojho pôsobenia.  Počas tejto