Týždeň vedy a techniky 2022

Tento rok bude podujatie Týždeň vedy a techniky na Fakulte sociálnych vied