Tento rok bude podujatie Týždeň vedy a techniky na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave v znamení jedinečných podujatí a unikátnych hostí.

Účastní môžete byť finálového kola súťaže Olympiáda o EÚ, alebo sa zapojiť do participatívnej súťaže, ktorú organizuje Centrum na podporu participácie. Čakajú nás mnohé prednášky, podujatia, ale aj výstavy.

Program Týždňa vedy a techniky nájdete tu.

Tešíme sa aj na tvoju účasť.

Už devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období 7. – 13. novembra 2022.

Program

Názov aktivity

Dátum a miesto konania

Forma

 

Zodpovedná osoba/

Organizačný výbor

„Odborný seminár s Mgr. Ingrid Huňavou – vedúcou  sociálneho odboru Mestského úradu v Trnave “

7.11.2022

BU1 – FSV

prezenčná

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., PhDr. Zuzana Draková, PhD.

KSP

Prednáška na tému: Příběhy dětských válečných uprchlíků

Dr. Andrea Preissová Krejčí (Fakulta veřejných politík v Opavě)

15. 11. 2022

Pravdepodobne prezenčne – ešte spresníme

PhDr. Švikruha, PhD., PhDr. Práznovská, PhD.

KPV

kolokvium – „Využitie praktických skúseností študentov z odbornej praxe“

8.11.2022

BU1 – FSV

prezenčná

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., PhDr. Zuzana Draková, PhD.

KSP

seminár pre študentov so špecifickými potrebami: „Ako mi pomohli informačné technológie počas pandémie Covid-19″

8.11.2022

miestnosť so špecifickými potrebami – FSV

prezenčná

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

KSP

Inovačný workshop

9.11.2022

BU5 (max. 30 študentov)

prezenčná

Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Slovenská inovačná a energetická agentúra SR

KPV

PUBLICY 2022

Konferencia KPV

30. 11. 2022

Prezenčne

doc. PhDr. Machyniak, PhD.

KPV

Otvorenie CENTRA PRE PODPORU PARTICIPÁCIE na FSV UCM

10.11.2022

1/ Otvorenie Centra

2/ Rokovanie s ÚSV ROS  pod MV SR

3/ Modelová tímová práca – Nie je mesto ako mesto – pre študentov Bc. štúdia   

4/ Výjazdové stretnutie PS Stratégie poznania

Účasť splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pod gesciou MV SR 

PhDr. Daško, PhD., Mgr. Dujičová, PhD.

KPV

Finálové kolo Olympiády o EÚ

11. 11. 2022

Prezenčne v Aule

PhDr. Práznovská, PhD.

KPV

„Dobrovoľnícke aktivity
Katedry sociálnej práce“

7. – 13.11.2022

postery

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., PhDr. Zuzana Draková, PhD., PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD.

KSP

„Ergoterapeutická činnosť klientov zariadení sociálnych služieb, v ktorých vykonávajú naši študenti odbornú prax“ 

7. – 13.11.2022

výstava výrobkov

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., PhDr. Zuzana Draková, PhD., PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD.)

KSP

Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania

8. 12. 2022

Prioritne offline

PhDr. Edita Poórová, Ph.D.

PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D.

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

KPV

Prednáška pre študentov

Október/November

Prezenčne

doc. Průša – Opava

KPV

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať