Týždeň vedy a techniky na FSV UCM

Tento rok bude podujatie Týždeň vedy a techniky na Fakulte sociálnych vied