TÝŽDEŇ RODOVEJ ROVNOSTI

"Na ceste k rodovej rovnosti v Európe"

V dňoch 26-27. septembra sa naša prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky Dr. Draková pri príležitosti týždňa rodovej rovnosti zúčastnila medzinárodnej konferencie v Bratislave s názvom „Na ceste k rodovej rovnosti v Európe“, ktorú zorganizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Na tejto prestížnej udalosti predniesla príspevok: „Zaostrené na sexizmus v pomáhajúcich profesiách.“

Konferencia poskytla cennú príležitosť pre vzdelávanie a výmenu názorov o kľúčových aspektoch rodovej rovnosti. Hoci sa týždeň rodovej rovnosti blíži ku koncu, sme stále odhodlaní pokračovať v podpore tejto dôležitej témy.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať