Výzva na výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projekte KA171/2022

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekt 2022.

Termín realizácie mobility: LS 2022/23, ZS 2023/24

Oprávnenými účastníkmi mobilít sú:

  • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok (mobility STA/STT),
  • študenti doktorandského stupňa štúdia (mobility SMS).

Partnerské krajiny a školy, počty a druhy mobilít nájdete TU

Požiadavky:

  • relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
  • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2.
  • dobrý zdravotný stav, t. j. spôsobilosť absolvovať pobyt,
  • účastníci programu musia mať v čase odchodu tieto doklady: cestovný pas, akademické vízum (ak sa vyžaduje),
  • komerčné poistenie na pokrytie všetkých nákladov spojených s poistnými udalosťami.

Súčasti prihlášky: motivačný list v anglickom jazyku, vyplnený Program mobility a CV (zamestnanci) alebo Learning Agreement (študenti),

Termín podania prihlášky: 20.2.2023

Žiadosti zasielajte na Oddelenie medzinárodných vzťahov, kontakt: simona.stefickova(zav.)ucm.sk 

Bližšie informácie o termíne a mieste výberového konania budú zaslané konkrétnym uchádzačom.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať