Pozvánka na celoslovenskú konferenciu ŠVOČ 2024

Vážená akademická obec,

dovoľujeme si Vás pozvať na celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2024, ktoré sa bude konať dňa 9. mája 2024 o 10.00 hod. na našej Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

Propozície ŠVOČ 2024:

1. Konferencia má formu verejnej prezentácie prác.

2. Študenti prezentujú svoje práce formou MS PowerPoint, resp. iným prezentačným softvérom. Prezentácia má byť vecná, výstižná a primerane stručná. Po každej prezentácii nasleduje diskusia s členmi komisie a  publikom. K prezentácii môžu študenti použiť schému: cieľ  práce, teoretické východiská, metódy práce,  výsledky, diskusia a záver.

3. Prezentácia trvá spravidla 10 minút a diskusia k nej 10 minút. Hodnotiaca komisia má právo zmeniť dĺžku trvania prezentácie podľa počtu prezentovaných prác.

4. Prezentácie hodnotia členovia hodnotiacej komisie pod vedením predsedu.

5. Členovia hodnotiacej komisie zaznamenávajú po prezentácii anonymne bodové ohodnotenie do záznamu podľa priloženého vzoru.  Komisia určí podľa získaných bodov celkové poradie súťažných prác.

Podrobné informácie o výberom konaní uvádzame v prílohe:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať