Využitie praktických skúseností študentov z odbornej praxe: študenti študentom

Úvod Týždňa vedy a techniky 2023

V pondelok dňa 6. novembra 2023 sme úspešne odštartovali Týždeň vedy a techniky 2023 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave prvou aktivitou, ktorou bolo kolokvium s názvom Využitie praktických skúseností študentov z odbornej praxe: študenti študentom, ktoré viedla prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky a zároveň koordinátorka odbornej praxe študentov PhDr. Zuzana Draková, PhD.

Odbornú prax študentov považujeme za jeden z najdôležitejších faktorov vzdelávania v sociálnej práci a ako kritický bod prechodu k výkonu profesionálnej praxe, pretože vytvára priestor pre uplatnenie a pretransformovanie teoretických vedomostí do reálnej praxe. Študenti končiacich ročníkov sa v rámci kolokvia podelili o svoje skúsenosti, schopnosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté počas odbornej praxe so začínajúcimi študentmi a predstavili im organizácie, v ktorých počas svojho štúdia vykonávali svoju odbornú prax.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať