ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA PROJEKTU ERASMUS+ CETERIS PARIBUS

Erasmus+ CETERIS PARIBUS

Dňa 23. novembra 2023 sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konala záverečná konferencia projektu Erasmus+ CETERIS PARIBUS.

Cieľom konferencie bolo prezentovať a demonštrovať významné výstupy projektu, ktoré zdôrazňovali vzťah medzi ekonomickým vzdelávaním mládeže a demokraciou. Účastníci mali možnosť nahliadnuť do všetkých troch hlavných výstupov projektu: Ceteris Hub a interaktívnych vzdelávacích materiálov, počítačovej videohry a príručky pre pracovníkov mládeže a pedagógov.

Konferencia bola nielen oslavou našich dosiahnutých výsledkov, ale aj platformou pre podnecovanie záujmu a diskurzu v oblasti ekonomickej gramotnosti a posilnenie spolupráce medzi rôznymi aktérmi a organizáciami na lokálnej, národnej aj nadnárodnej úrovni.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k úspechu tohto podujatia!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať