Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 – LETNÝ SEMESTER

12. 02. 2018 – Začiatok výučby letného semestra AR 2017/2018

 

I. stupeň štúdia – Bc.

Bakalárske štúdium - pre nekončiacich študentov

12. 02. 2018 – 12. 05. 2018 – výučba v letnom semestri

29. 03. 2018 – 03. 04. 2018 – prázdniny

14. 05. 2018 – 30. 06. 2018 – skúškové obdobie

02. 07. 2018 – 31. 08. 2018 – letné prázdniny

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov  (I. termín)

12. 02. 2018 – 14. 04. 2018 – výučba v letnom semestri

29. 03. 2018 – 03. 04. 2018 – prázdniny

16. 04. 2018 – 05. 05. 2018 – skúškové obdobie

do 13. 04. 2018 – odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)

do 07. 05. 2018 – odovzdanie prihlášok na štátne skúšky

28. 05. 2018 –  01. 06. 2018 – štátne skúšky

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov  (II. termín)

12. 02. 2018 – 14. 04. 2018 – výučba v letnom semestri

29. 03. 2018 – 03. 04. 2018 – prázdniny

16. 04. 2018 – 30. 06. 2018 – skúškové obdobie

do 04. 06. 2018 – odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)

do 06. 07. 2018 – odovzdanie prihlášok na štátne skúšky

20. 08. 2018 – 31. 08. 2018 – štátne skúšky

 

II. stupeň štúdia – Mgr.

Magisterské štúdium  - pre nekončiacich študentov

12. 02. 2018 – 12. 05. 2018 – výučba v letnom semestri

29. 03. 2018 – 03. 04. 2018 – prázdniny

14. 05. 2018 – 30. 06. 2018 – skúškové obdobie

02. 07. 2018 – 31. 08. 2018 – letné prázdniny

 

Magisterské štúdium - pre končiacich študentov

12. 02. 2018 – 14. 04. 2018 – výučba v letnom semestri

29. 03. 2018 – 03. 04. 2018 – prázdniny

16. 04. 2018 – 05. 05. 2018 – skúškové obdobie

do 26. 03. 2018 – odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)

do 07. 05. 2018 – odovzdanie prihlášok na štátne skúšky

21. 05. 2018 – 01. 06. 2018 – štátne skúšky

 

Magisterské štúdium – opravný termín štátnej skúšky

do 29. 06. 2018 –  odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku

20. 08. 2018 – 31. 08. 2018 – štátne skúšky

 

III. stupeň štúdia – PhD.

Doktorandské štúdium  - dizertačná skúška

do 11. 06. 2018 – odovzdanie projektov k dizertačnej skúške

20. 08. 2018 – 31. 08. 2018 – termín dizertačnej skúšky

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce (externé štúdium)

06. 04. 2018 – katedrová obhajoba dizertačnej práce

do 23. 04. 2018 – odovzdanie dizertačnej práce do CRZP

21. 05. 2018 – 02. 06. 2018 – obhajoba dizertačnej práce

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce (denné štúdium)

06. 04. 2018 – katedrová obhajoba dizertačnej práce

do 07. 05. 2018 – odovzdanie dizertačnej práce do CRZP

20. 08. 2018 – 31. 08. 2018 – obhajoba dizertačnej práce