Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020 – ZIMNÝ SEMESTER

 

I. stupeň štúdia – Bc.

 

Bakalárske štúdium - pre nekončiacich študentov

Výučba  – 24. 09. 2019 – 21. 12. 2019

Prázdniny – 22. 12. 2019 – 06. 01. 2020

Skúškové obdobie – 07. 01. 2020 – 08. 02. 2020

 

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov

Výučba – 24. 09. 2019 – 30.11. 2019

Skúškové obdobie – 02. 12. 2019 – 14. 12. 2019

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)* do 29. 11. 2019

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 13. 12. 2019

Štátne skúšky – 27. 01. 2020 – 07. 02. 2020

Promócie – február 2020

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

 

II. stupeň štúdia – Mgr.

Magisterské štúdium  - pre nekončiacich študentov

Výučba  – 24. 09. 2019 – 21. 12. 2019

Prázdniny – 22. 12. 2019 – 06. 01. 2020

Skúškové obdobie – 07. 01. 2020 – 08. 02. 2020

 

 

Magisterské štúdium - pre končiacich študentov

Skúškové obdobie – 02. 12. 2019 – 14. 12. 2019

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)* do 29. 11. 2019

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 13. 12. 2019

Štátne skúšky – 27. 01. 2020 – 07. 02. 2020

Promócie – február 2020

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

 

 

III. stupeň štúdia – PhD.

 

Doktorandské štúdium  - dizertačná skúška 1.termín

 Odovzdanie projektov k dizertačnej skúške* do 06. 12. 2019

 Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 27. 01. 2020 – 07. 02. 2020

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce 1.termín (denné štúdium)

 Katedrová obhajoba dizertačnej práce – 04. 11. 2019 – 29. 11. 2019

 Odovzdanie dizertačnej práce do CRZP* – 13. 12. 2019

 Obhajoba dizertačnej práce – 27. 01. 2020 – 07. 02. 2020 

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce  1.termín (externé štúdium)

 Katedrová obhajoba dizertačnej práce – 04. 11. 2019 – 29. 11. 2019

 Odovzdanie dizertačnej práce do CRZP* – 13. 12. 2019

 Obhajoba dizertačnej práce – 27. 01. 2020 – 07. 02. 2020

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu