Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017 – LETNÝ SEMESTER


13. 02. 2017 – Začiatok výučby letného semestra AR 2016/2017

 

I. stupeň štúdia – Bc.

Bakalárske štúdium - pre nekončiacich študentov

13. 02. 2017 – 13. 05. 2017 – výučba v letnom semestri

13. 04. 2017 – 18. 04. 2017 – prázdniny

15. 05. 2017 – 30. 06. 2017 – skúškové obdobie

01. 07. 2017 – 31. 08. 2017 – letné prázdniny

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov  (I. termín)

13. 02. 2017 – 12. 04. 2017 – výučba v letnom semestri

13. 04. 2017 – 18. 04. 2017 – prázdniny

19. 04. 2017 – 12. 05. 2017 – skúškové obdobie

do 11. 04. 2017 - odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)

do 12. 05. 2017 - odovzdanie indexov na študijné oddelenie

do 12. 05. 2017 - odovzdanie prihlášok na štátne skúšky

29. 05. 2017 – 02. 06. 2017 – štátne skúšky

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov  (II. termín)

13. 02. 2017 – 12. 04. 2017 – výučba v letnom semestri

13. 04. 2017 – 18. 04. 2017 – prázdniny

19. 04. 2017 – 30. 06. 2017 – skúškové obdobie

do 01. 06. 2017 - odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)

do 07. 07. 2017 - odovzdanie indexov na študijné oddelenie

do 07. 07. 2017 - odovzdanie prihlášok na štátne skúšky

21. 08. 2017 – 31. 08. 2017 – štátne skúšky

 

II. stupeň štúdia – Mgr.

Magisterské štúdium  - pre nekončiacich študentov

13. 02. 2017 – 13. 05. 2017 – výučba v letnom semestri

13. 04. 2017 – 18. 04. 2017 – prázdniny

15. 05. 2017 – 30. 06. 2017 – skúškové obdobie

01. 07. 2017 – 31. 08. 2017 – letné prázdniny

 

Magisterské štúdium - pre končiacich študentov

13. 02. 2017 – 12. 04. 2017 – výučba v letnom semestri

13. 04. 2017 – 18. 04. 2017 – prázdniny

19. 04. 2017 – 12. 05. 2017 – skúškové obdobie

do 31. 03. 2017 - odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)

do 12. 05. 2017 - odovzdanie indexov na študijné oddelenie

do 12. 05. 2017 - odovzdanie prihlášok na štátne skúšky

22. 05. 2017 – 02. 06. 2017 – štátne skúšky

 

Magisterské štúdium – opravný termín štátnej skúšky

do 30. 06. 2017 - odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku

21. 08. 2017 – 31. 08. 2017 – štátne skúšky

 

III. stupeň štúdia – PhD.

Doktorandské štúdium  - dizertačná skúška

do 12. 06. 2017 – odovzdanie projektov k dizertačnej skúške

21. 08. 2017 – 31. 08. 2017 – termín dizertačnej skúšky

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce (I. termín)

do 06. 02. 2017 – odovzdanie dizertačnej práce pre katedrovú obhajobu

06. 03. 2017 – 10. 03. 2017 – katedrová obhajoba dizertačnej práce

do 21. 03. 2017 – odovzdanie dizertačnej práce do CRZP

22. 05. 2017 – 26. 05. 2017 – obhajoba dizertačnej práce

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce (II. termín)

do 20. 03. 2017 – odovzdanie dizertačnej práce pre katedrovú obhajobu

19. 04. 2017 – 21. 04. 2017 – katedrová obhajoba dizertačnej práce

do 01. 06. 2017 – odovzdanie dizertačnej práce do CRZP

21. 08. 2017 – 31. 08. 2017 – obhajoba dizertačnej práce