Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 – ZIMNÝ SEMESTER

 

25. 09. 2017 - Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

26. 09. 2016 – Uvítací deň pre študentov 1. ročníka

 

I. stupeň štúdia – Bc.

Bakalárske štúdium - pre nekončiacich študentov

26. 09. 2017 – 16. 12. 2017 – výučba v zimnom semestri

18. 12. 2017 – 05. 01. 2018 – prázdniny

08. 01. 2018 – 10. 02. 2018 – skúškové obdobie

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov

04. 12. 2017 – 15. 12. 2017 - skúškové obdobie pre končiacich študentov

do 01. 12. 2017 - odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)

do 15. 12. 2017 - odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku

29. 01. 2018 – 02. 02. 2018 – štátne skúšky

 

 

II. stupeň štúdia – Mgr.

Magisterské štúdium  - pre nekončiacich študentov

26. 09. 2017 – 16. 12. 2017 – výučba v zimnom semestri

18. 12. 2017 – 05. 01. 2018 – prázdniny

08. 01. 2018 – 10. 02. 2018 – skúškové obdobie

 

Magisterské štúdium - pre končiacich študentov

04. 12. 2017 – 15. 12. 2017 - skúškové obdobie pre končiacich študentov

do 01. 12. 2017 - odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)

do 15. 12. 2017 - odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku

29. 01. 2018 – 02. 02. 2018 – štátne skúšky

 

 

III. stupeň štúdia – PhD.

Doktorandské štúdium  - dizertačná skúška

do 08. 12. 2017 – odovzdanie projektov k dizertačnej skúške

29. 01. 2018 – 02. 02. 2018 – termín dizertačnej skúšky

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce (denné štúdium)

do 20. 09. 2017 – odovzdanie dizertačnej práce pre katedrovú obhajobu

20. 10. 2017 – katedrová obhajoba dizertačnej práce

do 20. 11. 2017 – odovzdanie dizertačnej práce do CRZP

29. 01. 2018 – 02. 02. 2018 – obhajoba dizertačnej práce

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce (externé štúdium)

do 15. 09. 2017 – odovzdanie dizertačnej práce pre katedrovú obhajobu

15. 10. 2017 – katedrová obhajoba dizertačnej práce

do 15. 01. 2018 – odovzdanie dizertačnej práce do CRZP

12. 02. 2018 – 28. 02. 2018 – obhajoba dizertačnej práce