Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram akademického roka

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019 – ZIMNÝ SEMESTER

 

I. stupeň štúdia – Bc.

Bakalárske štúdium - pre nekončiacich študentov

Výučba v zimnom semestri – 25.09.2018 – 15.12.2018

Prázdniny – 17.12.2018 – 04.01.2019

Skúškové obdobie – 07.01.2019 – 09.02.2019

 

Bakalárske štúdium - pre končiacich študentov

Skúškové obdobie pre končiacich študentov – 03.12.2018 – 14.12.2018

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP) do 03.12.2018

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 14.12.2018

Štátne skúšky 28.01.2019 – 01.02.2019

Promócie – február 2019

 

II. stupeň štúdia – Mgr.

Magisterské štúdium  - pre nekončiacich študentov

 Výučba v zimnom semestri – 25.09.2018 – 15.12.2018

 Prázdniny – 17.12.2018 – 04.01.2019

 Skúškové obdobie – 07.01.2019 – 09.02.2019

 

Magisterské štúdium - pre končiacich študentov

 Skúškové obdobie pre končiacich študentov – 03.12.2018 – 14.12.2018

 Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)* do 03.012.2018

 Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 14.12.2018

 Štátne skúšky – 28.01.2019 – 01.02.2019

Promócie – február 2019

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

 

III. stupeň štúdia – PhD.

Doktorandské štúdium  - dizertačná skúška 1.termín

 Odovzdanie projektov k dizertačnej skúške* do 07.12.2018

 Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 28.01.2019 – 01.02.2019

 * nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce 1.termín (denné štúdium)

 Katedrová obhajoba dizertačnej práce – 19.10.2018

 Odovzdanie dizertačnej práce do CRZP* – 19.11.2018

 Obhajoba dizertačnej práce – 28.01.2019 – 01.02.2019

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu

 

Doktorandské štúdium  - obhajoba dizertačnej práce  1.termín (externé štúdium)

 Katedrová obhajoba dizertačnej práce – 09.11.2018

 Odovzdanie dizertačnej práce do CRZP* – 10.12.2018

 Obhajoba dizertačnej práce – 11.02.2019 – 01.03.2019

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie termínu