Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Konferencie

 

 

V piatok 10.11.2017 sa na úvod medzinárodnej vedeckej konferencie "Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - Voľby 2017" uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hlavnej ceny víťazovi súťaže "Uhádni županov". Celkovo sa do súťaže zapojilo 694 maturantov zo všetkých typov stredných škôl na Slovensku. Jedinému súťažiacemu sa podarilo uhádnuť všetkých osem nových županov, ktorí budú viesť naše samosprávne kraje až do roku 2022 - študentovi žilinského gymnázia Veľká okružná Martinovi Sikorovi. Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., mim. prof., dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. a riaditeľ Centra pre výskum komunálnej a regionálnej politiky pri Katedre verejnej správy Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave PhDr. Dalibor Mikuš, PhD., odovzdali víťazovi symbolický poukaz na exkurziu do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Okrem účasti na medzinárodnej vedeckej konferencii si úspešný maturant prezrel aj priestory Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a ukázali sme mu historické centrum mesta Trnava. Ako poznamenal pán rektor, prajeme mu úspešné zloženie maturitnej skúšky a veríme, že od septembra 2018 bude našim študentom v jednom z mnohých našich bakalárskych študijných programov.

 

 

 

 

Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave pod názvom Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - voľby 2017 sa uskutočnila v piatok 10. 11. 2017 v priestoroch univerzity na Námestí J. Herdu. Viac ako tri desiatky aktívnych účastníkov z troch krajín z viac ako desiatok pedagogických a vedeckých pracovísk sa postupne zamýšľali nad výsledkami práve uskutočnených regionálnych volieb, v kontexte s predchádzajúcimi voľbami do orgánov VÚC. Okrem toho sa venovali problematike štruktúry regionálnej samosprávy od roku 2001 a jednotlivými konkrétnymi politikami krajských samospráv. Výsledkom medzinárodnej vedeckej konferencie bude okrem tradičného zborníka aj odborná publikácia Pohľady na regionálnu samosprávy na Slovensku, ktorá uzrie svetlo sveta začiatkom nového roka a bude k dispozícii v sieti dobrých kníhkupectiev.

 

 

 

V apríli 2017 sa uskutočnila v priestoroch Zámockého kaštieľa v Holíči medzinárodná vedecká konferencia na tému „Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore“, ktorú organizovala FSV UCM v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie, na ktorej organizácii sa aktívne podieľala Katedra verejnej správy bolo poskytnúť priestor pre odbornú prezentáciu a diskusiu so zameraním na aktuálne trendy v oblasti verejnej správy nielen v domácom, ale aj európskom priestore. 

 

 

 

 

V novembri 2016 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 5. výročia založenia Fakulty sociálnych vied UCM a 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prezentácie plenárneho zasadnutia predniesli prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. a prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. Popoludní výročná konferencia pokračovala príspevkami účastníkov v jednotlivých akademických sekciách katedier fakulty. Druhý deň sa niesol diskusiou vo forme okrúhlych stolov - tzv. roundtables, na ktorých akademici predostreli inšpirujúce a podnetné príspevky.

 

 

 

 

Vo februári 2014 organizovala Katedra verejnej správy a verejnej politiky medzinárodnú vedeckú konferenciu k regionálnym voľbám do vyšších územných celkov na Slovensku: „Regionálne voľby 2013 na Slovensku, výsledky, dôsledky a budúcnosť“.