Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rigorózne konanie

Vážení záujemcovia o rigorózne konanie,

v prípade, že sa obraciate na naše akademické pracovisko so žiadosťou o začatie rigorózneho konania v akreditovaných študijných odboroch:

- verejná správa,

- manažment a ekonómia verejnej správy,

- sociálne služby a poradenstvo,

- európske štúdiá a politiky.

 

 

Žiadame Vás, aby ste v súlade s pravidlami Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zaslali poštou v spoločnej listovej zásielke:

1. kompletne vyplnenú prihlášku na rigoróznu skúšku, ktorá je súčasťou Smernice o rigoróznom Konaní Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave z roku 2020 ako Príloha č. 1

2. všetky požadované prílohy, ktoré sú v tlačive prihlášky uvedené, a ktoré sa na Vašu osobu vzťahujú (t.j. tam, kde je potrebné doložiť úradne overené kópie, musia byť tieto skutočne úradne overené)

3. kópiu Vášho rodného listu, na adresu a meno odbornej pracovníčky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Vladimíre Mikulkovej, vladimira.mikulkova@ucm.sk 
  

Až po doručení tejto prihlášky a vyššie uvedených kompletných podkladov môže byť Vaša žiadosť postúpená ďalej.

 

Poplatok za rigorózne konanie: 500 €

 

 

 

Meno: 

Vladimíra Mikulková

E-mail:  vladimira.mikulkova@ucm.sk
Kancelária:  110 b Nám J. Herdu 2
Telefón:  +421 33 55 65 117
Adresa: 

Organizačné oddelenie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Hedru 2, 917 01 Trnava

 

 

Prihláška na rigoróznu skúšku:
  Prihláška na rigoróznu skúšku-Príloha č. 1