Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave oslavuje už...

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda bola založená 1. decembra

Konferencia PUBLICY 2022

Dňa 30. novembra 2022 sa na pôde FSV UCM V Trnave uskutočnilo medzinárodné