Dňa 30. novembra 2022 sa na pôde FSV UCM V Trnave uskutočnilo medzinárodné vedecké podujatie s názvom PUBLICY 2022.

Ústrednou témou tohto ročníka konferencie boli spojené komunálne a regionálne voľby.

V rámci tohto podujatia odznelo množstvo zaujímavých a podnetných príspevkov, ktoré budú súčasťou konferenčného zborníka. O jeho vydaní budeme verejnosť informovať.

Pevne veríme, že sa s účastníkmi stretneme pri podobnom type podujatia nasledujúci akademický rok (v nasledujúcom ročníku).

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať