ŠVOČ AR 2022/2023

Milí študenti, dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Konferencia PUBLICY 2022

Dňa 30. novembra 2022 sa na pôde FSV UCM V Trnave uskutočnilo medzinárodné

Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotnéh...

Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave