Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave 8. decembra 2022.  

Konferencia je už tradične zameraná na prezentáciu výsledkov prác doktorandov a mladých vedecko-výskumných pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. Výstupom z nej bude recenzovaný zborník.

Pevne veríme, že aj tento ročník prinesie veľa zaujímavých príspevkov, ktoré budú prínosom nielen pre spoločný projekt, ale aj pre širšiu vedecko-výskumnú obec.

V prípade záujmu o zborník vo formáte PDF ho navyše môžete dostať na CD na vami uvedenú korešpondenčnú adresu.

Dátum konferencie: 8. decembra 2022

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať