Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých...

Dňa 27. apríla 2023 sa na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied univerzity

Konferencia PUBLICY 2022

Dňa 30. novembra 2022 sa na pôde FSV UCM V Trnave uskutočnilo medzinárodné

Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotnéh...

Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať