Dňa 27. apríla 2023 sa na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil už siedmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov“. Ústrednou témou konferencie boli dimenzie spoločenských vied v súčasnosti. Na konferencii zazneli viaceré zaujímavé príspevky zaoberajúce sa teóriou a praxou verejnej politiky a verejnej správy, aktuálnymi trendami regionálnej a medzinárodnej politiky, či globalizáciou a jej vplyvom na sociálnu prácu. Na konferencii vystúpili doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z viacerých slovenských vysokých škôl. Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník, o ktorého uverejnení budeme v blízkej budúcnosti informovať.

Ešte raz by sme sa chceli srdečne poďakovať všetkým zúčastneným mladým vedeckým pracovníkom za ich účasť na konferencii. Pevne veríme, že sa pri podobnej udalosti opäť stretneme aj pri ďalších ročníkoch.

Program konferencie

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať